Účetnictví

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

  • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta 
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
  • účetní poradenství 
  • příprava podkladů ke kontrole 
  • zastupování na úřadech 
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.