Daňová evidence

Vedení daňová evidence obsahuje tyto základní služby :

  • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí 
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta 
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení 
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.) 
  • účetní poradenství 
  • příprava podkladů ke kontrole 
  • zastupování na úřadech 
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.)